2024. június 14. Friday
huendeitrorues

A Szolnoki Szupercsapat Asztalitenisz Sportegyesület részére a rendelkező évben felajánlott SZJA 1%-os összeg kiutalását a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (továbbiakban: NAV) a regisztrált civil kedvezményezetteknek hivatalból teljesíti.  Honlapunkon a kapott összeg felhasználásáról a kiutalást követő második év május 31.-ig kerül sor. (A kiutalt összegekről és felhasználásáról letölthetők a dokumentumok pdf formátumban. - lásd lent) 

Egyesületünk a kapott 1%-os felajánlást az alapcél szerinti közhasznú tevékenység, illteve a létesítő okiratunkban és a rájuk vonatkozó külön jogszabályokban alaptevékenységként meghatározott közcélú, közérdekű, közhasznú tevékenység megvalósítására fordítja.

"A civil kedvezményezetteknek a javára juttatott összeg cél szerinti felhasználásáról, vagy a esetleges tartalékolásáról a nyilvánosság előtt kell számot adnia. 2008.január 1-től hatályban lévő fontos szabály az, hogy a kedvezményzett a részére átutalt 1 százalékos összeg felhasználására vonatkozó adatokat nem sajtóközlemény útján teszi közzé. Ehelyett a kedvezményezett köteles a részére juttatott összeg felhasználására vonatkozó adatokat az átutalást követő második év május 31.-ig (tehát a 2016.ban átutalt összeg esetén 2018.május 31.-ig) az állami adóhatóság részére, elektronikus formában, tehát az Ügyfélkapun keresztül megküldeni. Az adóhatóság a közleményben szereplő adatokat átadja az Emberi Erőforrások Minisztériumát vezető miniszter részére, aki az adatokat minisztériuma honlapján közzéteszi. Ezen túl azon szervezetek, amelyek saját internetes felülettel rendelkeznek, a felhasználást követő év május 31.-ig kötelesek a közleményt ezen a felületen is közzétenni azzal, hogy a közleményt 1 évig nem lehet onnan eltávolítani."


  • NAV  tájékoztatás a 2016. rendelkező évre felajánlott szja 1%-os összeg kiutalásáról:  pdf Értesítés
  • Elszámolásáról a közlemény itt letölthető 2018.május 31-től:                                                  pdf16KOZ nyomtatvány
  • NAV tájékoztatás a 2017. rendelkező évre felajánlott szja 1%-os összeg kiutalásáról:   pdfÉrtesítés                   pdfÉrtesítés kiegészítés
  • Elszámolásáról a közlemény itt letölthető 2019.május 31-től:                                                   pdf17KOZ nyomtatvány
  • NAV tájékoztatás a 2018.rendelkező évre felajánlott szja 1%-os összeg kiutalásáról:     pdfÉrtesítés
  • Elszámolásáról a közlemény itt letölthető 2020.május 31-től:                                                   pdf18KOZ nyomtatvány
  • NAV tájékoztatás a 2019.rendelkező évre felajánlott szja 1%-os összeg kiutalásáról:     pdf Értesítés
  • Elszámolásáról a közlemény itt letölthető 2021.május 31-től:                                                    pdf19KOZ nyomtatvány
  • NAV tájékoztatás a 2020.rendelkező évre felajánlott szja 1%-os összeg kiutalásáról:     pdfÉrtesítés
  • Elszámolásáról a közlemény itt letölthető 2022.május 31-től:                                                    pdf20KOZ nyomtatvány